Ustanowienie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością.

W roku 2002 Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami w Gdańsku rozpoczęła prace zmierzające do wdrożenia systemu zarządzania jakością dla członków Izby i firm współpracujących. Wyłoniona grupa ekspertów zarządzania nieruchomościami opracowała Standardy Zarządzania Nieruchomościami, które zostały przekazane do wdrożenia i stosowania.

Udział we wdrożeniu i realizowaniu Systemu Zarządzania Jakością w Przedsiębiorstwie Gospodarki Lokalami „DOM" sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Bukowa 1 w ramach Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami reguluje umowa zawarta w dniu 25.09.2002r., w której zostały określone zasady wdrożenia, realizacji Polityki Jakości, funkcjonowania systemu, prowadzenia auditów wewnętrznych.

System Zarządzania Jakością w został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu było opracowanie i wdrożenie dokumentacji umożliwiającej skuteczne zarządzanie, identyfikację wymagań Klientów oraz realizację przyjętej Polityki Jakości.

Identyfikacja i opis poszczególnych procesów wiązały się z przypisaniem do nich Właścicieli Procesów, odpowiedzialnych za analizę funkcjonowania oraz skutki jego działań.

System Zarządzania Jakością został wdrożony w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2008 i Standardy Zarządzania opracowane przez OIGN. System ten obowiązuje od dnia 31 marca 2003. System ten jest przestrzegany przez wszystkich pracowników firmy, czego dowodem są przeprowadzane audity wewnętrzne.

Podstawowym celem wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością jest zagwarantowanie spełnienia wymagań i oczekiwań Klientów oraz ciągłe doskonalenie możliwości zaspokojenia jego potrzeb.

Copyright 2011 Wdrożenie ISO.
Joomla Templates by Wordpress themes free