PGL „DOM” sp. z o.o. ogłasza w dniu 18.08.2021r. publiczny przetarg ustny na sprzedaż:


1. Mieszkania przy ul. Waryńskiego 18 b/6 o pow. 37,40 m2 (2 pokoje, „ślepa” kuchnia , łazienka, przedpokój, I piętro)

Przetarg o godz. 10:00; Wadium: 5.000,00 zł; Cena wywoławcza: 98.400,00 zł

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium do dnia 17.08.2021r. na konto bankowe w ING Bank Śląski o/Racibórz nr 40 1050 1328 1000 0004 0177 2819, przy czym za datę wpłaty uznaje się datę jej zaksięgowania na koncie PGL „DOM” Sp. z o.o. Przetarg odbędzie się w pok. Nr 1 przy Bukowej 1w Raciborzu.

Lokal można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym
od poniedziałku do czwartku w godz. 800 - 1500 , w piątek w godz. 8:00 - 13:30 )
tel. 32 415 55 02 wew. 13 lub 512-366-570.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali i warunków sprzedaży pod nr telefonów jw.
PGL „DOM” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 Rzut sytuacyjny

Copyright 2011 2021-08-21-Sprzedaz-nieruchomosci.
Joomla Templates by Wordpress themes free