PGL „DOM” sp. z o.o. ogłasza w dniu 01.08.2019r. publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

  1. 1.mieszkania przy ul. Wojska Polskiego 26a/5 o pow. 74,90 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, II piętro.

 

     Przetarg o godz. 10:00; Wadium: 9.700,00 zł; Cena wywoławcza: 193.500 zł

  1. 2.mieszkania przy ul. Królewskiej 3/24 o pow. 62,70 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, VII piętro.

     Przetarg o godz. 11:00; Wadium: 8.100,00 zł; Cena wywoławcza: 162.000 zł

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium do dnia 31.07.2019r. na konto bankowe
w ING Bank Śląski o/Racibórz nr 40 1050 1328 1000 0004 0177 2819, przy czym za datę wpłaty uznaje się datę jej zaksięgowania na koncie PGL „DOM” Sp. z o.o.. Przetarg odbędzie się w pok. 7 przy Bukowej 1.

 

 

 

Lokale można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym

od poniedziałku do czwartku w godz. 800 - 1500 , w piątek w godz. 800 - 1330 )

tel. 32 415 55 02 wew. 13 lub 512-366-570.

Szczegółowe informacje dotyczące lokali i warunków sprzedaży pod nr telefonów jw.

PGL „DOM” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Copyright 2011 2019-08-01-Sprzedaż-Mieszkań.
Joomla Templates by Wordpress themes free