Zarząd

Prezes Zarządu                                                Rafał Damasiewicz


Kadra kierownicza

Dyrektor d.s. Zarządzania Majątkiem              mgr Grażyna Florkowska

Główny Księgowy                                           mgr Marian Balicz

 

Copyright 2011 Kierownictwo Spółki.
Joomla Templates by Wordpress themes free