Zarząd

  • Prezes Zarządu                                                Rafał Damasiewicz


Kadra kierownicza

 

  • Dyrektor Generalny/Główny Księgowy          Marian Balicz

 

  • Dyrektor d.s. Zarządzania Majątkiem             Grażyna Florkowska

 

  • Dyrektor Działu Usług                                    Joanna Rusin-Kubiak

 

 

Copyright 2011 Kierownictwo Spółki.
Joomla Templates by Wordpress themes free